Administration af ejendomme og ejerforeninger

Administration af ejendomme (bolig og erhverv)

 • Opkrævning af leje, aconto varme og andet ved PBS-opkrævning eller mailopkrævning
 • Rykkerprocedure – 1. rykker sendes omkring den 10. hver måned og 2. rykker sendes omkring den 20. hver måned – skal der overgives til inkasso herefter, aftales dette med selskabet/ejer
 • Betalinger og bogføring – der foretages løbende bogføring og betalinger
 • Korrespondance - med ejer, lejere, samarbejdspartner (håndværkere o.a.) forsyningsselskaber og offentlige myndigheder.
 • Forbrugsregnskaber - udarbejdes en gang årligt via Techem, ISTA, Brunata eller andet firma, som I allerede er tilknyttet, ligesom der sørges for flytteregistrering løbende og afregning i forhold til lejere.
 • Genudlejning - Udlejning gennem administrationen kan aftales eller der udarbejdes lejekontrakt til de af udlejer anviste lejere 
 • Regnskab afleveres efter endt regnskabsår så hurtigt som det er muligt til selskabets/ejers revisor, ligesom det kan aftales, at der laves kvartals- eller halvårsopfølgninger.
 • Budget - Udfærdigelse af budget for efterfølgende år
 • Grundejernes Investeringsfond - Indberetning af udgifter til GI m.v. årligt
 • Lønkørsel til ejendommens vicevært og andre ansatte
 • Kontakt til ejendommens vicevært
 • Interesser - Varetagelse af selskabets/ejers interesser i sager, som vedrører den almindelige drift, bistand/sparring til selskab/ejer
 • Lejeloven - opdatering og opfølgning iht. gældende lovgivning - information til udlejer ved ændringer.

 

Administration af ejerforeninger

 • Opkrævning af fællesudgifter, aconto varme og andet ved PBS-opkrævning eller mailopkrævning
 • Rykkerprocedure – 1. rykker sendes omkring den 10. hver måned og 2. rykker sendes omkring den 20. hver måned – skal der overgives til inkasso herefter, aftales dette med bestyrelsen
 • Betalinger og bogføring – der foretages løbende bogføring og betalinger
 • Korrespondance med bestyrelse og ejere
 • Forbrugsregnskaber udarbejdes en gang årligt via ISTA, Brunata, Techem eller andet varmefirma, som I allerede er tilknyttet, ligesom der sørges for flytteregistrering løbende.
 • Regnskab afleveres efter endt regnskabsår så hurtigt som det er muligt til foreningens revisor, ligesom det kan aftales, at der laves kvartals- eller halvårsopfølgninger.
 • Budget - Udfærdigelse af budget for efterfølgende år
 • Generalforsamling - Tilrettelæggelse, udarbejdelse og udsendelse af dagsorden iflg. aftale med bestyrelsen, udarbejdelse og udsendelse af referat inkl. fysisk fremmøde på selve generalforsamlingen
 • Lønkørsel til ejendommens vicevært
 • Kontakt til ejendommens vicevært
 • Interesser - Varetagelse af foreningens interesser i sager, som vedrører den almindelige drift, bistand/sparring til bestyrelsen
 • Regler/Love - opdatering og opfølgning på den til enhver tid gældende lovgivning - information til bestyrelsen ved ændringer

 

Elektroniske ind- og fraflytningssyn

 • Der udarbejdes elektronisk ind- eller fraflytningsrapport via programmet Domuspect, hvor lejer og udlejer modtager rapporten via mail straks efter afholdelse af synet. Der underskrives digitalt

 

Forsikring

 • Administrationen er ansvarsforsikret

 

Aftale om administration

 • Aftalen skræddersyes, så den passer præcis til dine behov