Ejendoms-
administration

Ejendomme og ejerforeninger

Jeg har mere end 20 års erfaring som ejendomsadministrator i både den
almene og private sektor. Jeg er uddannet fra ED i 2008 og arbejder fortsat med ejendomsadministration, hvor jeg holder mig opdateret på den seneste lovgivning, herunder den reviderede lejelov fra 1. juli 2022.

Administration af ejendomme

Opkrævning

Opkrævning af leje, aconto forbrug og andet ved PBS-opkrævning eller mailopkrævning.

Rykkerprocedure

1. rykker sendes omkring den 10. hver måned og 2. rykker sendes omkring den 20. hver måned – skal der overgives til inkasso herefter aftales dette med selskabet/ejer.

Betalinger og bogføring

Sørger for at der foretages løbende bogføring og betalinger.

Korrespondance

Medejer, lejere, samarbejdspartner (håndværkere o.a.) forsyningsselskaber og offentlige myndigheder.

Forbrugsregnskaber

Udarbejdes en gang årligt via Techem, ISTA, Brunata eller andet firma, som I allerede er tilknyttet, ligesom der sørges for flytteregistrering løbende og afregning i forhold til lejere.

Genudlejning

Udlejning gennem administrationen kan aftales eller der udarbejdes lejekontrakt til de af udlejer anviste lejere.

Regnskab

Afleveres efter endt regnskabsår så hurtigt som det er muligt til selskabets/ejers revisor, ligesom det kan aftales, at der laves kvartals- eller halvårsopfølgninger.

Budget

Udfærdigelse af budget for efterfølgende år.

Grundejernes Investeringsfond

Indberetning af udgifter til GI m.v. årligt.

Lønkørsel

Til ejendommens vicevært og andre ansatte.

Interesser

Varetagelse af selskabets/ejers interesser i sager, som vedrører den almindelige drift, bistand/sparring til selskab/ejer.

Lejeloven

Opdatering og opfølgning iht. gældende lovgivning – information til udlejer ved ændringer.

Få en skræddersyet løsning og lad mig tage ansvar for jeres ejendomsadministration. Kontakt mig i dag for en aftale.

Administration af ejerforeninger

Opkrævning

Af fællesudgifter, aconto forbrug og andet ved PBS-opkrævning eller mailopkrævning.

Rykkerprocedure

1. rykker sendes omkring den 10. hver måned og 2. rykker sendes omkring den 20. hver måned – skal der overgives til inkasso herefter aftales dette med selskabet/ejer.

Betalinger og bogføring

Sørger for at der foretages løbende bogføring og betalinger.

Korrespondance

Med bestyrelse og ejere.

Forbrugsregnskaber

Udarbejdes en gang årligt via ISTA, Brunata, Techem eller andet varmefirma, som I allerede er tilknyttet, ligesom der sørges for flytteregistrering løbende.

Regnskab

Afleveres efter endt regnskabsår så hurtigt som det er muligt til foreningens revisor, ligesom det kan aftales, at der laves kvartals- eller halvårsopfølgninger.

Budget

Udfærdigelse af budget for efterfølgende år.

Generalforsamling

Tilrettelæggelse, udarbejdelse og udsendelse af dagsorden iflg. aftale med bestyrelsen, udarbejdelse og udsendelse af referat inkl. fysisk fremmøde på selve generalforsamlingen.

Lønkørsel

Til ejendommens vicevært.

Kontakt

Til ejerforeningens vicevært.

Interesser

Varetagelse af foreningens interesser i sager, som vedrører den almindelige drift, bistand/sparring til bestyrelsen.

Regler/Love

Opdatering og opfølgning på den til enhver tid gældende lovgivning – information til bestyrelsen ved ændringer.

Få en skræddersyet løsning til jeres ejerforening og lad mig tage ansvar for administrationen. Kontakt mig i dag for at aftale en løsning, der passer til netop jeres behov.

Forsikring

Administrationen er ansvarsforsikret.

Elektroniske ind- og fraflytningssyn

Der udarbejdes elektronisk ind- eller fraflytningsrapport via programmet Domuspect, hvor lejer og udlejer modtager rapporten via mail straks efter afholdelse af synet. Der underskrives digitalt.

Administrerer du selv?

Administrerer du selv din ejendom, men har brug for hjælp til udfærdigelse af lejekontrakter, afholdelse af ind- og fraflytningssyn, forbrugsregnskaber og andet arbejde relateret til ejendomsadministration, tilbyder jeg også hjælp med dette.

Scroll to Top